Šta su lične finansije i zašto su važne sa CoinMetro-om
Blog

Šta su lične finansije i zašto su važne sa CoinMetro-om

Lične finansije su upravljanje vašim prihodima u skladu sa vašom finansijskom situacijom i kreiranje budžeta za način na koji trošite i štedite svoj novac. Lične finansije uključuju procjenu vaših prihoda, vaših finansijskih potreba i troškova i raspodjelu vašeg novca u skladu s tim. Praćenje vaših prihoda i načina na koji štedite i trošite svoj novac naziva se budžetiranje. Upravljanje novcem može vam pomoći da živite samoodređenim i sigurnim životom.