ដំណឹងក្ដៅៗ

របៀបចុះឈ្មោះ និងចូលគណនីនៅលើ Coinmetro
ការបង្រៀន

ជាមួយនឹងអាសយដ្ឋានអ៊ីមែល គណនី Facebook ឬគណនី Google របស់អ្នក បង្កើតគណនី Coinmetro ។ អនុញ្ញាតឱ្យយើងណែនាំអ្នកតាមរយៈការបង្កើតគណនីមួយ និងការចូលនៅលើគេហទំព័រ និងកម្មវិធី Coinmetro ។

ព័ត៌មានពេញនិយម