CoinMetro Tải xuống ứng dụng - Coinmetro Vietnam - Coinmetro Việt Nam

Cách tải và cài đặt ứng dụng Coinmetro cho di động (Android, iOS)


Tải xuống ứng dụng Coinmetro iOS

1. Tải xuống Ứng dụng Coinmetro của chúng tôi từ App Store hoặc nhấp vào Sàn giao dịch tiền điện tử Coinmetro .

2. Nhấp vào [Nhận].
Cách tải và cài đặt ứng dụng Coinmetro cho di động (Android, iOS)
3. Đợi quá trình cài đặt hoàn tất. Sau đó, bạn có thể mở ứng dụng và đăng ký trên Ứng dụng Coinmetro.
Cách tải và cài đặt ứng dụng Coinmetro cho di động (Android, iOS)


Tải xuống ứng dụng Coinmetro cho Android

1. Mở Ứng dụng bên dưới trên điện thoại của bạn bằng cách nhấp vào Coinmetro .

2. Nhấp vào [Cài đặt] để hoàn tất quá trình tải xuống.
Cách tải và cài đặt ứng dụng Coinmetro cho di động (Android, iOS)
3. Mở ứng dụng bạn đã tải xuống để đăng ký tài khoản trong Ứng dụng Coinmetro.
Cách tải và cài đặt ứng dụng Coinmetro cho di động (Android, iOS)

Cách đăng ký tài khoản Coinmetro [Di động]

Đăng ký qua ứng dụng Coinmetro

1. Mở Ứng dụng Coinmetro [ Ứng dụng Coinmetro iOS ] hoặc [ Ứng dụng Coinmetro Android ] bạn đã tải xuống, Nhấp vào [ Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ] ở dưới cùng
Cách tải và cài đặt ứng dụng Coinmetro cho di động (Android, iOS)
2. Nhập [ Email của bạn ] và [ Mật khẩu ], nhập [ Lặp lại mật khẩu ], Đọc các điều khoản dịch vụ và nhấp vào [ Tạo tài khoản của tôi ] để xác nhận địa chỉ email của bạn sau khi làm như vậy.
Cách tải và cài đặt ứng dụng Coinmetro cho di động (Android, iOS)
3. Nhấp vào bên dưới [ Verify Your Email] để kiểm tra email của bạn.
Cách tải và cài đặt ứng dụng Coinmetro cho di động (Android, iOS)

4. Thiết lập mã PIN của bạn và nhấp vào [ Xác nhận ].Bây giờ bạn có thể đăng nhập để bắt đầu giao dịch!
Cách tải và cài đặt ứng dụng Coinmetro cho di động (Android, iOS)

5. Nhấp vào [Xác minh] nếu bạn muốn xác minh danh tính của mình.
Cách tải và cài đặt ứng dụng Coinmetro cho di động (Android, iOS)
6. Đăng ký tài khoản của bạn đã hoàn tất.
Cách tải và cài đặt ứng dụng Coinmetro cho di động (Android, iOS)

Đăng ký qua Mobile Web

1. Để đăng ký, hãy chọn [ Đăng ký ] từ menu trên trang chính của Coinmetro .
Cách tải và cài đặt ứng dụng Coinmetro cho di động (Android, iOS)
2. Nhập [ Email của bạn ], Đọc các điều khoản dịch vụ và nhấp vào [ Tạo tài khoản ].
Cách tải và cài đặt ứng dụng Coinmetro cho di động (Android, iOS)
3. Kiểm tra email, nếu chưa nhận được link xác minh tài khoản thì bấm [Gửi lại Emai] .
Cách tải và cài đặt ứng dụng Coinmetro cho di động (Android, iOS)
3. Để xác thực tài khoản của bạn, hãy nhấp vào [ Xác minh email của bạn ].
Cách tải và cài đặt ứng dụng Coinmetro cho di động (Android, iOS)
4. Việc đăng ký tài khoản của bạn đã hoàn tất.
Cách tải và cài đặt ứng dụng Coinmetro cho di động (Android, iOS)
Thank you for rating.