Cách gửi tiền và giao dịch tiền điện tử trên Coinmetro
Hướng dẫn

Cách gửi tiền và giao dịch tiền điện tử trên Coinmetro

Khi mua tiền điện tử và cấp tiền cho tài khoản giao dịch của bạn, Coinmetro cung cấp nhiều phương thức thanh toán. Bạn có thể sử dụng chuyển khoản ngân hàng và thẻ tín dụng để gửi tối đa hơn 50 loại tiền tệ fiat, bao gồm EUR, USD, KDA, GBP và AUD, vào tài khoản Coinmetro của bạn, tùy thuộc vào quốc gia của bạn. Hãy để chúng tôi trình bày cách gửi tiền và giao dịch trên Coinmetro.