Coinmetro-da kripto nädip goýmaly we söwda etmeli
Gollanmalar

Coinmetro-da kripto nädip goýmaly we söwda etmeli

“Cryptocurrency” satyn alanyňyzda we söwda hasabyňyzy maliýeleşdireniňizde, Coinmetro dürli töleg usullaryny hödürleýär. Bank geçirimlerini we kredit kartoçkalaryny, ýurduňyza baglylykda Coinmetro hasabyňyza EUR, USD, KDA, GBP we AUD ýaly 50+ fiat walýutasyny goýmak üçin ulanyp bilersiňiz. Coinmetro-da pul goýmagy we söwdany nädip görkezmelidigini görkezeliň.