Coinmetro-da hasaby nädip hasaba almaly we barlamaly
Gollanmalar

Coinmetro-da hasaby nädip hasaba almaly we barlamaly

Coinmetro programmasynda ýa-da Coinmetro web sahypasynda Coinmetro hasaby döretmek üçin birnäçe gysga we ýönekeý ädimlerden başlalyň. Soňra, şahsyýet barlagyny tamamlap, Coinmetro hasabyňyzdaky kripto goýumyny we çykarmak çäklendirmelerini açyp bilersiňiz. Adatça, bu prosesi gutarmak üçin birnäçe minut gerek.
Coinmetro-da kripto nädip goýmaly we söwda etmeli
Gollanmalar

Coinmetro-da kripto nädip goýmaly we söwda etmeli

“Cryptocurrency” satyn alanyňyzda we söwda hasabyňyzy maliýeleşdireniňizde, Coinmetro dürli töleg usullaryny hödürleýär. Bank geçirimlerini we kredit kartoçkalaryny, ýurduňyza baglylykda Coinmetro hasabyňyza EUR, USD, KDA, GBP we AUD ýaly 50+ fiat walýutasyny goýmak üçin ulanyp bilersiňiz. Coinmetro-da pul goýmagy we söwdany nädip görkezmelidigini görkezeliň.